هویج خشک

هویج خشک

  • نام: هویج خشک
  • نوع: میوه جات خشک
  • نام انگلیسی: Dried carrots
  • محصول: