گوجه خشک

گوجه خشک

  • نام: گوجه خشک
  • نوع: میوه جات خشک
  • نام انگلیسی: Dried tomato
  • محصول: