حجرالیهود

حجرالیهود

  • نام: حجرالیهود
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: Lapis judaicus
  • محصول: