دار فلفل

دار فلفل

  • نام: دار فلفل
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: Long pepper / Piper longum
  • محصول: