عصاره شیرین بیان

عصاره شیرین بیان

  • نام: عصاره شیرین بیان
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: Liquorice extract / Glycyrrhiza glabra extract
  • محصول: