علف گاو زبان

علف گاو زبان

  • نام: علف گاو زبان
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: Borage / Borago officinalis
  • محصول: