فلوس

فلوس

  • نام: فلوس
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: Cassia / Cassia fistula
  • محصول: