مرگ ماهی

مرگ ماهی

  • نام: مرگ ماهی
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: Hickory / Juglandaceae Pterocarya fraxinifolia
  • محصول: