بابچی

بابچی

  • نام: بابچی
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: Babchi seeds / L psoralea seed / Psoralea corylifolia
  • محصول: