بسباسه

بسباسه

  • نام: بسباسه
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: Anisosciadium lanatum
  • محصول: