باقله مصری

باقله مصری

  • نام: باقله مصری
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: Egyptian broad bean
  • محصول: