بوره ارمنی

بوره ارمنی

  • نام: بوره ارمنی
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: Borax
  • محصول: