تباشیر نقره

تباشیر نقره

  • نام: تباشیر نقره
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: Silver Tabashir
  • محصول: