قارچ خشک

قارچ خشک

  • نام: قارچ خشک
  • نوع: میوه جات خشک
  • نام انگلیسی: Dried Mushroom
  • محصول: